RENOWACJE OBIEKTÓW

Uszkodzone izolacje fundamentów lub czasami nawet ich brak pozwalają na wnikanie wilgoci w strukturę muru co prowadzi do uszkodzeń wewnętrznych warstw wykończeniowych, a w przypadku braku skutecznego przeciwdziałania, również muru.

Pojawiają się plamy, wykwity, łuszczenie się powłok malarskich oraz odspajanie się tynków. W konsekwencji, następuje znaczne pogorszenie się mikroklimatu pomieszczeń, co skutkuje narażeniem użytkowników pomieszczeń na oddziaływanie mykotoksyn i późniejsze problemy ze zdrowiem.

Bardzo istotną rolę podczas procesu renowacji obiektów pełnią tynki renowacyjne, które zapobiegają niszczeniu przez sole wysychającej przegrody. Po wykonaniu lub odtworzeniu zewnętrznych hydroizolacji ściany budynku zaczynają wysychać co powoduje zwiększoną krystalizację szkodliwych soli na ich powierzchni. Tynki renowacyjne ze względu na swoją porowatość mają możliwość w swojej strukturze kumulowania krystalizujących się soli oraz dodatkowo pozytywnie wpływają na proces wysychania ścian.

 

Tynki renowacyjne – zastosowanie

Tynki renowacyjne stosowane są przede wszystkim na wewnętrznejstronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic. Zastosowanie znajdują również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli następuje w porach tynku. Wyschnięcie przegrody jest możliwe przy zastosowaniu systemu całkowicie odcinającego dostęp wilgoci, np. poprzez wykonanie przepony poziomej oraz zewnętrznej hydroizolacji pionowej. Przed zastosowaniem tynków renowacyjnych konieczne jest oznaczenie stopnia zasolenia muru. Od tego zależy układ i grubość warstw systemu.