SYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH

Posadzka przemysłowa jest bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym budynku, poddawanym ekstremalnym obciążeniom technologicznym i użytkowym w okresie eksploatacji. Dobrze zaprojektowana posadzka funkcjonuje bez uszkodzeń latami.

Posadzka przemysłowa musi być niezawodna. Właściwe wykończenie ostatniej, zewnętrznej warstwy podłogi w hali przemysłowej ma kluczowe znaczenie.

Stosownie do wymogów BHP odpowiednio dobrany stopień antypoślizgowości i wiele sposobów wykończenia sprawiają, że posadzki STAUBER mogą być stosowane we wszystkich rodzajach budynków przemysłowych, od roziązań parkingowych, poprzez hale produkcyjne i przemysłowe oraz laboratoria.

System posadzek epoksydowych STAUBER znajduje zastosowanie w obiektach firm farmaceutycznych, chemicznych i spożywczych, a także w hurtowniach i sklepach – wszędzie tam gdzie posadzka jest narażona na stałe obciążenia składowanych produktów oraz obciążenia wynikają z pracy maszyn.

Prawidłowo wykonana posadzka przemysłowa STAUBER jest odporna na działanie wysokiej temperatury, kwasów, zasad, olejów i innych czynników technologicznych.

 

Zastosowanie systemów żywic epoksydowych STAUBER na posadzkach przemysłowych:

– obiekty produkcji suchej i mokrej

– zakłady przetwórstwa spożywczego

– zakłady farmaceutyczne, chemiczne i laboratoria

– obiekty handlowe

– pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze

– klatki schodowe i ciągi piesze

– garaże i rampy przeładunkowe

 

Korzyści techniczne systemów żywic epoksydowych STAUBER:

– wysoka odporność chemiczna

– szczelność i brak pylenia

– możliwość układania w bardzo cienkich warstwach

– różnorodność klas antypoślizgowości

– wysoka odporność na ścieranie

 

Systemy żywic epoksydowych STAUBER

STAUBER TL SYSTEM – Cienkopowłokowy system posadzkowy na bazie żywic epoksydowych

STAUBER SR SYSTEM – System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych o strukturze antypoślizgowej

STAUBER SL SYSTEM – Samorozlewny system posadzkowy na bazie żywic epoksydowych

STAUBER PARKING SYSTEM – System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych o strukturze antypoślizgowej

STAUBER COLORID SYSTEM – System posadzkowy na bazie żywic epoksydowych i kolorowych płatków

STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM – System posadzkowy na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego – typ zasypywany

STAUBER COLOR QUARTZ 12 SYSTEM – System posadzkowy na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego – typ zacierany.