Stauber SAN PG

Tynk podkładowy renowacyjny na zawilgocone i/lub zasolone podłoża. Zgodny z wymaganiami normy EN 998-1. Spełniający wymagania instrukcji WTA.

Szary podkładowy tynk renowacyjny STAUBER SAN PG jest suchą zaprawą służącą jako podkład w systemie tynków renowacyjnych o dużej porowatości i przepuszczalności pary
wodnej. Tynki renowacyjne stosowane są przede wszystkim na wewnętrznej stronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic. Zastosowanie znajdują również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny STAUBER SAN PG nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli następuje w porach tynku. Tynk poprawia izolacyjność termiczną, zmniejszający zakres kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej Wyschnięcie przegrody jest możliwe przy zastosowaniu systemu całkowicie odcinającego dostęp wilgoci, np. poprzez wykonanie przepony poziomej STAUBER AQUA CREME oraz pionowej STAUBER BIT 2K lub STAUBER FLEX D2.

Podłoże

Przed aplikacją tynku renowacyjnego zaleca się odtworzenie izolacji poziomej w celu likwidacji podciągania kapilarnego oraz izolacji pionowej. STAUBER SAN PG może być nakładany na wszystkie przygotowane podłoża mineralne (za wyjątkiem podłoży gipsowych i anhydrytowych) jak np.: cegła, kamień, beton, a także na izolacje mineralne np. STAUBER FLEX D1 i D2. Z istniejących podłoży należy mechanicznie lub ręcznie usunąć stare, zasolone tynki do warstwy konstrukcji ściany do uzyskania nośnego podłoża. Obszar wymiany tynków zwiększyć o min. 80 cm poza widoczne zniszczenia spowodowane wilgocią i zasoleniem. Spoiny muru należy usunąć na głębokość 2 cm. Usunięte spoiny można wypełnić za pomocą materiału STAUBER SAN PG lub w przypadku hydroizolacji wtórnych wewnętrznych STAUBER HKS.

Przygotowanie produktu

Do ręcznego zarobu materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną wg podanego niżej zapotrzebowania ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy, mieszając do uzyskania jednorodnie zarobionej masy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie ok. 45 min

Aplikacja produktu

Zarobioną zaprawę korzystnie jest nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Do narzutu ręcznego oraz zacierania tynku używać narzędzi z materiałów nierdzewnych. Jako pierwszą należy wykonać warstwę sczepną (obrzutkę renowacyjną) z materiału STAUBER SAN AS. Obrzutka renowacyjna powinna pokrywać ok. 50% obrabianego podłoża.

Orientacyjne zużycie tynku STAUBER SAN AS do wykonania obrzutki wynosi 4 – 5 kg/m². Na tak przygotowane podłoże najwcześniej po 24 godzinach można nakładać materiał STAUBER SAN PG. Po nałożeniu materiału i wstępnym wyrównaniu do grubości min. 10 mm, powierzchnię jego, oraz ewentualnych następnych warstw narzutu należy uszorstnić przez przeciągnięcie poziomo pacą zębatą. Kolejne warstwy można wykonywać po związaniu zaprawy w poprzedniej, tj. po min. 1- 3 dniach.

Miejsca zagrożone wystąpieniem rys skurczowych (naroża otworów okiennych i drzwiowych, skrzynki żaluzjowe, niejednorodności podłoża) wzmocnić przez zatopienie centralnie siatki zbrojącej o oczku min. 6 x 6 mm. W przypadku pojawienia się na tynku podkładowym widocznych wysoleń, należy je mechanicznie usunąć przez szczotkowanie na sucho, a najlepiej świeży jeszcze, zasolony narzut skuć, usunąć jw., i powtórzyć operację od nowa.

W systemie tynków renowacyjnych STAUBER SAN PG nie może być ostatnią warstwą narzutu. Należy go pokryć hydrofobizowanym renowacyjnym tynkiem nawierzchniowym STAUBER SAN SP.

Pielęgnacja

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i przeciągów. Przestrzegać reguł obowiązujących przy robotach tynkarskich.’

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

Ok. 13 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.

Baza cement, wapno
hydratyzowane
kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody ok. 5,7-6,5 l na worek
25 kg
Gęstość nasypowa w stanie
suchym
<= 1200 kg/m³
Gęstość świeżej zaprawy ok. 1400 kg/m³
Gęstość tynku w stanie suchym <= 1300 kg/m³
Reakcja na ogień Klasa A1
Przyczepność >=0,3 N/mm2 – FP:B
Porowatość zaprawy świeżej > 20 %
Porowatość zaprawy po związaniu > 40 %
Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/m2 po 24 h
Współczynnik przewodzenia
ciepła λ10,dry
0,45(P=50%) W/m·K
wartość tabelaryczna
Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej µ
<= 15
Temperatura powietrza i obiektu
podczas obróbki
+ 5°C do + 30°C
Czas obróbki w temp. 20o C ok. 45 minut