Stauber Silikatfarbe

• Odporna na niekorzystne wpływy atmosferyczne, hydrofobowa, wysoce paroprzepuszczalna
• O niskich naprężeniach wewnętrznych i dużej sile krycia
• Łatwa w nakładaniu (długi czas otwarty i brak tendencji do spływania) • Przyjazna dla środowiska naturalnego, o neutralnym zapachu
• Przystosowana do barwienia w systemie komputerowym

STAUBER Silikatfarbe służy do wykonywania nowych i renowacyjnych, dekoracyjnych, barwnych wymalowań powierzchni ściennych i sufitowych. W szczególności:
– do wymalowań powierzchni tynków renowacyjnych
– do wymalowań mineralnych i silikatowych cienkowarstwowych tynków strukturalnych na powierzchniach systemów dociepleń z dowolnym rodzajem izolacji (styropian, wełna min., inne)
– do wymalowań egalizujących (wyrównujących kolorystykę) tynków mineralnych i silikatowych barwionych w masie Farby nie należy stosować do podłoży na spoiwach organicznych (żywicznych, silikonowych itp.).

Podłoże

Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, równe,
stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających
przyczepność.
Z podłoża usunąć źle związane lub wystające elementy (luźne tynki, resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami.
W szczególności:
• nowe podłoża mineralne, nośne tynki cementowe i cementowo-wapienne – oczyścić;
• tynki j.w., powierzchnie piaszczące – zmyć wodą pod ciśnieniem, zagruntować właściwym materiałem
impregnującym (np. STAUBER PRIM 111),
• istniejące powłoki nośne, nie pylące – zmyć wodą pod ciśnieniem,
• powłoki jw., kredujące – zmyć wodą pod ciśnieniem, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np.
STAUBER PRIM 111),
• powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe podłoże zagruntować właściwym materiałem impregnującym (np. STAUBER PRIM 111),

Uwaga! Nie stosować do podłoży na spoiwach organicznych (żywicznych, silikonowych itp.).

Przygotowanie produktu

Zawartość pojemnika przemieszać ręcznie lub przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Sprawdzić zgodność koloru z wymaganiami. Unikać rozcieńczania. Nie rozcieńczać wodą. Tylko w razie wyjątkowej potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością (do 3%) preparatu STAUBER PRIM 111 zgodnie z zaleceniami producenta.

Wiązanie farby silikatowej jest procesem zarówno chemicznym – poprzez reakcję z podłożem, jak i fizycznym, polegającym na odparowaniu wody z materiału. W warunkach mgły lub wysokiej wilgotności powietrza oraz w niższych temperaturach ulega ono znacznemu spowolnieniu. Podczas nakładania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 8 ˚C. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 25 ˚C. UWAGA: Potasowe szkło wodne reaguje chemicznie ze szkłem, ceramiką, szkliwem, metalami, powłokami lakierniczymi itp. Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie. Zabrudzenia usuwać niezwłocznie – na świeżo.

Czyszczenie narzędzi

Czystą i zimną wodą lub z niewielką ilością detergentów, bezpośrednio po użyciu. Podczas przerw w malowaniu narzędzia przechowywać w stanie wilgotnym.

Aplikacja produktu

Farbę na przygotowane podłoże nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, sukcesywnie, jednolitą warstwą odpowiedniej grubości.

Malowanie dekoracyjne w odmiennej kolorystyce wykonywać dwukrotnie, nanosząc na wysezonowane podłoże najpierw powłokę podkładową, a następnie wierzchnią. Pomiędzy poszczególnymi warstwami odczekać niezbędny okres czasu w celu wyschnięcia podkładu. Malowanie egalizacyjne, wyrównujące kolorystykę np. barwionych tynków mineralnych lub silikatowych, wykonywać jednokrotnie najwcześniej po 3-7 dniach od ich ułożenia zależnie od warunków atmosferycznych umożliwiających ich dosychanie.

Zużycie

ok. 200 ml/m2 na jedną warstwę farby. Na podłożach ziarnistych lub silnie chłonących zużycie może się zwiększyć. Jego ostateczna wielkość zależy od warunków miejscowych i zaleca się określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu. Wymagania: gruntowanie, 1-2 powłoki kryjące.

UWAGA – KOLORY

Biały oraz barwiony w systemie komputerowym wg kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla wyrobów silikatowych. Barwienie samodzielne możliwe tylko farbami pigmentującymi do wyrobów silikatowych.

Barwa biała, inne kolory na zamówienie
Właściwości wg PN-C-81913:1998
Gęstość [g/cm3] 1,50
Zdolność do rozcieńczania z wodą zupełna
Przydatność do nanoszenia pędzlem przydatna
Próba ściekania z powierzchni pionowych nie ścieka
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2)OC i wilgotności względnej powietrza (55±5)%, [h] <= 3h
Przydatność do malowania w obniżonej temperaturze przydatna
Białość powłoki ≥ 90
Wygląd i barwa powłoki brak obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń
Przyczepność powłoki brzegi nacięć bez poszarpań, kwadraciki nie wypadają po przetarciu pędzlem
Odporność powłoki na reemulgację powłoka bez zmian
Odporność powłoki na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczotki ≥ 2000
Właściwości wg VOB/ C DIN 13363 rozdział 2.4.1
Udział części organicznych < 5%