HYDROIZOLACJE OBIEKTÓW

Dobór odpowiedniej hydroizolacji danego elementu obiektu stanowi gwarancje bezproblemowej i długoletniej jego eksploatacji. Projekt określający przyjęte do realizacji materiały oraz odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne jest bardzo istotny zarówno przy realizacji nowych obiektów, jak również przy wykonywaniu izolacji wtórnych.

 

Hydroizolacje zewnętrznych części budynków poniżej poziomu terenu są projektowane na podstawie dwóch podstawowych parametrów:

Warunki gruntowo-wodne
Najważniejszą informacją, którą musimy posiadać są warunki gruntowo-wodne. Według tego kryterium możemy rozróżnić trzy przypadki:

– Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia obiektu i występują grunty przepuszczalne – mamy do czynienia z tzw. wilgocią gruntową.
– Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu posadowienia obiektu i poniżej poziomu posadowienia występują grunty nieprzepuszczalne – mamy do czynienia z tzw. wahającym się lustrem wody. Jest to najtrudniejszy przypadek pod kątem właściwego doboru rozwiązania technicznego, ponieważ jest on powiązany z doborem odpowiedniego sposobu posadowienia obiektu lub zaprojektowania drenażu odwadniającego.
– Poziom wód gruntowych jest powyżej poziomu posadowienia obiektu – obiekt jest pod stałym naporem wody.

Rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja

Ze względu na rodzaj konstrukcji, na której będzie wykonywana hydroizolacja, musimy pamiętać, że w przypadku konstrukcji z elementów drobnowymiarowych np. cegła bloczki itp., hydroizolacja powinna być elastyczna (możliwość mostkowania zarysowań mogących powstać w trakcie eksploatacji obiektu).

 

Hydroizolacje bitumiczne – systemy na bazie polimerowo-bitumicznych mas KMB

Produkty z tej grupy mają zastosowanie do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem. Stosowane są do:

 • wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe, ściany piwnic
 • uszczelnienia stref cokołowych budynków
 • wykonywania hydroizolacji stropów garaży podziemnych, w tym dachów odwróconych i dachów zielonych
 • uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) na tarasach i balkonach
 • do przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych XPS lub EPS

Szczególne właściwości polimerowo-bitumicznych mas KMB:

 • elastyczne, mostkujące rysy, także w ujemnych temperaturach
 • przyjazne dla środowiska, nie zawierają rozpuszczalników
 • do zastosowania na wszystkich podłożach mineralnych, na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • mogą być stosowane na nieotynkowanym murze

 

Elastyczne szlamy uszczelniające – zastosowanie

Produkty z tej grupy mają najszersze zastosowanie w obszarze ochrony i zabezpieczania obiektów przed wodą i wilgocią. Stosowane są do:

 • wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe
 • uszczelnienia stref cokołowych budynków
 • wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego
 • uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów
 • uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego
 • czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy
 • uszczelnień zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej)

Jednoskładnikowe, elastyczne mikrozaprawy uszczelniające (szlamy) najczęściej dodatkowo są zbrojone włóknem polipropylenowym i posiadają możliwość mostkowania rys około 0,7 mm.

Natomiast, dwuskładnikowe, elastyczne mikrozaprawy uszczelniające (szlamy) poprzez obecność drugiego składnika w postaci żywicy akrylowej, wysychają niezależne od warunków atmosferycznych (wiązanie chemiczne) oraz charakteryzują się dużo większą możliwością mostkowania rys (elastyczność).

 

Renowacja pokryć dachowych

Materiałom uszczelniającym stosowanym do renowacji pokryć dachowych stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to szczególnie dachów bitumicznych i azbestowo-cementowych. Zadaniem nowej powłoki ochronnej jest przerwanie procesu starzenia się powierzchni dachów, a w przypadku użytych materiałów zawierających włókna azbestowe również skuteczne ich wiązanie.

Uszczelnienia dachowe narażone są na działanie szczególnie dużych obciążeń do których należą:

 • duże wahania temperatur
 • naprzemienne zamarzanie i odmarzanie
 • promieniowanie ultrafioletowe
 • wilgoć
 • zanieczyszczenia powietrza i wody opadowe

Trwałość oraz sprawne funkcjonowanie uszczelnień dachowych można przedłużać przez regularnie wykonywane roboty pielęgnacyjne i konserwujące.