Stauber SAN SP - tynk renowacyjny na zawilgocone i/lub zasolone podłoża. Zgodny z wymaganiami normy EN 998-1:2016. Spełniający wymagania instrukcji WTA

Stauber SAN SP

STAUBER SAN SP Sucha zaprawa mineralna na spoiwach hydraulicznych – cement i wapno, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe oraz dodatki napowietrzające i  poprawiające obróbkę.

Szczególne właściwości produktu:

  • materiał umożliwia wolne od szkód wysychanie i oraz magazynowanie soli zawartych w podłożu. Zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na powierzchni, poprawia izolacyjność termiczną
  • odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobowy, mrozoodporny, wysoce paroprzepuszczalny, niepalny
  • o dużej przyczepności, odporności na skurcz i odparzanie oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej
  • o optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu
  • tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

Szary tynk renowacyjny STAUBER SAN SP jest suchą zaprawą służącą do wykonywania tynków renowacyjnych o dużej porowatości i przepuszczalności pary wodnej. Tynki renowacyjne stosowane są przede wszystkim na wewnętrznej stronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic. Zastosowanie znajdują również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny STAUBER SAN SP nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli następuje w porach tynku. Wyschnięcie przegrody jest możliwe przy zastosowaniu systemu całkowicie odcinającego dostęp wilgoci, np. poprzez wykonanie przepony poziomej oraz pionowej, np. z szlamów uszczelniających, np. STAUBER FLEX D1 lub STAUBER FLEX D2.

Podłoże

Przed aplikacją tynku renowacyjnego zaleca się odtworzenie izolacji poziomej w celu likwidacji podciągania kapilarnego oraz izolacji pionowej.

STAUBER SAN SP może być nakładany na wszystkie przygotowane podłoża mineralne (za wyjątkiem podłoży gipsowych i anhydrytowych) jak np.: cegła, kamień, beton, a także na izolacje mineralne elastyfikowane np. STAUBER FLEX D1 i STAUBER FLEX D2. Z istniejących podłoży należy mechanicznie lub ręcznie usunąć stare, zasolone tynki do warstwy konstrukcji ściany do uzyskania nośnego podłoża.  Obszar wymiany tynków zwiększyć o min. 80 cm poza widoczne zniszczenia spowodowane wilgocią i zasoleniem. Spoiny muru należy usunąć na głębokość 2 cm. Usunięte spoiny można wypełnić za pomocą materiału STAUBER SAN SP.

Przygotowane podłoże powinno być czyste i nośne.

 

Przygotowanie produktu

Do ręcznego zarobu materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną wg podanego niżej zapotrzebowania ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy, mieszając do uzyskania jednorodnie zarobionej masy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując

w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie ok. 45 min.

 

Aplikacja produktu

Zarobioną zaprawę korzystnie jest nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Do narzutu ręcznego oraz zacierania tynku używać narzędzi z materiałów nierdzewnych.

Jako pierwszą należy wykonać warstwę sczepną (obrzutkę renowacyjną) z materiału STAUBER SAN AS. Obrzutka renowacyjna powinna pokrywać ok. 50% obrabianego podłoża. Orientacyjne zużycie tynku STAUBER SAN AS do wykonania obrzutki wynosi 4 – 5 kg/m2.

Na tak przygotowane podłoże najwcześniej po

24 godzinach można nakładać materiał STAUBER SAN SP narzutem jedno- lub dwuwarstwowym.

W przypadku renowacyjnego narzutu jednowarstwowego zaleca się uprzednie wykonanie wstępnej blokady soli za pomocą penetrujących materiałów krzemianowych (np. STAUBER PRIM 111 po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1), aplikowanych ok. 30 minut wcześniej na obrabiane podłoża.

W przypadku renowacyjnego narzutu dwuwarstwowego, nakładać pierwszą warstwę o grubości min. 10 mm, a jej powierzchnię na świeżo uszorstnić np.  przeciągając pacą zębatą w poziomie. Drugą lub kolejną warstwę tynków nakładać po min 4 dniach. Minimalna grubość całkowita narzutu tynku renowacyjnego wynosi 20 mm. Maksymalna grubość tynku renowacyjnego nie może przekraczać 4 cm.

Powierzchnię ostateczną można wykończyć gładzią, stosując materiały mineralne nie zawierające gipsu: szpachlówki wapienne, wapienno-cementowe lub cementowe np. STAUBER SAN FP szary.

Ewentualne malowanie tynku renowacyjnego jest możliwe tylko farbami otwartymi na dyfuzję pary wodnej. Są to: farby silikatowe, farby wapienne lub, w sprzyjających warunkach, farby silikonowe

Do malowania można przystąpić po całkowitym związaniu

i odpowiednim dla wybranej farby stwardnieniu

i wyschnięciu materiału. Zgodnie z zaleceniami wytycznych WTA dla tynków renowacyjnych czas wymagany przed dalszą obróbką wynosi (w temperaturze 20oC i 50% wilgotności względnej powietrza) 1 dzień na 1 mm grubości ułożonego tynku.

Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces wysychania.

 

Pielęgnacja

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i przeciągów. Przestrzegać reguł obowiązujących przy robotach tynkarskich.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE

Ok. 13 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.

 

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Produkt zawiera cement i wapno. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

Baza cement, wapno hydratyzowane kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody ok. 5,7-6,5 l na worek 25 kg
Gęstość nasypowa w stanie suchym < 1200 kg/m3
Gęstość świeżej zaprawy ok. 1400 kg/m3
Gęstość tynku w stanie suchym < 1300 kg/m3
Reakcja na ogień Klasa A1
Przyczepność ≥ 0,3 N/mm2– FP:B
Porowatość zaprawy świeżej > 25 %
Porowatość zaprawy po związaniu > 40 %
Absorbcja wody ≥ 0,3 kg/m2 po 24 h
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry 0,45(P=50%) W/m·K wartość tabelaryczna
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 15
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5oC do + 30oC
Czas obróbki w temp. 20oC ok. 45 minut