Stauber Flex FDF

STAUBER FLEX FDF jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową folią płynną modyfikowaną polimerami z dodatkiem substancji niepalnych – jest materiałem samogasnącym . Zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni dachowych oraz estetyczny wygląd.

Szczególne właściwości produktu:

STAUBER FLEX FDF jest  powłoką bezspoinową, odporną na wpływy atmosferyczne, promieniowanie UV, agresywne gazy przemysłowe oraz kwasy i alkalia występujące w wodach opadowych.

Elastyczna także w niskich temperaturach, mostkuje rysy i pęknięcia podłoża szczególnie po zastosowaniu wkładki z geowłókniny.

W kolorze białym odbija do 70% promieni słonecznych, co w znaczący sposób obniża temperaturę pokrycia dachowego oraz w istotny sposób obniża naprężenia termiczne konstrukcji dachowej oraz podwyższa komfort użytkowy pomieszczeń znajdujących się na ostatniej kondygnacji.

STAUBER FLEX FDF jest wodoszczelną powłoką do ochrony i renowacji pokryć dachowych wykonanych z materiałów bitumicznych, płyt eternitowych (azbestowych), dachówek betonowych i ceramicznych, blachy. Materiał służy także do wykonania nowych, bezspoinowych pokryć dachowych na podłożach mineralnych.

Do wykonania odbijających promienie słoneczne powłok ochronnych i dekoracyjnych w systemie tzw. „zimnych dachów” – materiał obniża temperaturę pokryć dachowych.

Materiał dedykowany do wykonania warstw ochronnych i izolacyjnych na pianach poliuretanowych w systemach docieplania połaci dachowych metodami natryskowymi. STAUBER FLEX FDF może być stosowany przy dachach o różnym nachyleniu także na powierzchniach pionowych. Materiału nie należy stosować w miejscu ciągłych zastoin wody opadowej.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, wolne od brudu, kurzu, luźnych elementów oraz  suche lub lekko wilgotne. W przypadku występowania pęcherzy w pokryciach bitumicznych rulonowych należy je bezwzględnie usunąć poprzez ich nacięcie oraz doklejenie. W tych miejscach oraz miejscach widocznych pęknięć zaleca się wklejenie międzywarstwowo  wkładkę  z geowłókniny. W przypadku dachów zniszczonych, wkładkę wkleić na całej powierzchni. Wszystkie powierzchnie pokrywane materiałem STAUBER FLEX FDF  należy zagruntować materiałem STAUBER PRIM V.

 

Przygotowanie produktu

STAUBER FLEX FDF jest jednokomponentowym produktem gotowym do użycia . Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: +5oC.

Nie pracować podczas dużego nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 35oC.

Materiał w stanie świeżym jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest odporny na deszcz.

 

Aplikacja produktu

STAUBER FLEX FDF  nakłada się za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową (natrysk bezpowietrzny – airless). W obszarach narażonych na powstawanie zarysowań, obszarach gdzie wymagana jest grubość warstwy >1 mm materiał należy aplikować w kilku warstwach . Warstwę następną należy nakładać na warstwę związaną.

W przypadku użycia do wzmocnienia powłoki, wkładki z geowłókniny , wkładkę należy wkleić w świeżą pierwszą warstwę.

W przypadku aplikacji materiału natryskiem przy wysokich temperaturach aplikacji materiał można rozcieńczyć czystą wodą dodając 5-10% wody.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie. Materiał w stanie niezwiązanym można usunąć wodą.

W warunkach normalnych (temp. ok. 20oC, wilgotność względna ok.60% po 48 godzinach powłoka jest całkowicie związana .Temperatury niskie oraz wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas procesu wiązania.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
Około 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

 

Zalecenia:

  • powłoki konserwujące, dekoracyjne, odbijające promienie słoneczne – 1,0–2,0 kg/m2
  • powłoki bez wkładki z geowłókniny – ok. 1,5–2,0 kg/m2
  • powłoki z wkładką z geowłókniny – ok. 2,5 kg/m2
  • płyty eternitowe – ok. 0,5-1,0 kg/m2
  • podłoża blaszane (materiał nie jest powłoką antykorozyjną, przed aplikacją na powierzchnie blaszane skorodowane należy miejsca korozji wyczyścić i zabezpieczyć farbą antykorozyjną) – ok. 0,5-1,0 kg/m2
  • zabezpieczenie dociepleń poliuretanowych – 1,5 kg/ m2/1 mm (grubość zależy od porowatości użytego materiału podłoża, powierzchni rozwiniętej, techniki nakładania)

 

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe 22,0 kg, 11.0 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, w  suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Zgodnie z przepisami ADR produkt w transporcie jest wyrobem bezpiecznym.

Baza dyspersja tworzywa sztucznego
Barwa biały, na zamówienie szary i czerwony
Konsystencja tiksotropowa
Gęstość ok. 1,5 kg/dm3
Rozpuszczalniki brak
Temperatura stosowania od +5ºC do +30ºC
Odporność na temperaturę od -30ºC do +100ºC
Wodoszczelność >1 Bar/24 godz.
Odporność na deszcz po ok.5 godz. *)
Wydłużenie przy zerwaniu min.350% w temp. +20ºC
Powłoka związana do aplikacji kolejnej warstwy Po 12-24 godz. *)

*) w temperaturze +20ºC i względnej wilgotności podłoża 60%