Stauber Prim V - Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy środek do gruntowania i wzmacniania podłoży pod materiał Stauber Flex FDF

Stauber Prim V

STAUBER PRIM V Jednoskładnikowy, bezzapachowy impregnat o działaniu hydrofobowym i wzmacniającym. Po związaniu tworzy jednolitą powierzchnię przygotowaną do naniesienia powłoki izolacyjnej.

Szczególne właściwości produktu:

  • łatwy w aplikacji
  • dobrze penetrujący
  • ekologiczny.

STAUBER PRIM V jest środkiem gruntującym przed nałożeniem powłok na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Dedykowany szczególnie pod materiał STAUBER FLEX FDF

  • przeznaczony do gruntowania podłoży z materiałów bitumicznych ( poza smołą ), płyt włóknisto-cementowych, blach pokrytych powłoką antykorozyjną oraz podłoży mineralnych.
  • wiąże pyły, polepsza nośność i wyrównuje chłonność podłoży.
  • może być stosowany przy dachach o różnym nachyleniu także na powierzchniach pionowych.

Podłoże

Podłoża czyste, wolne od brudu, kurzu, luźnych elementów. Podłoże suche lub lekko wilgotne.
W przypadku występowania pęcherzy w pokryciach bitumicznych rulonowych należy je bezwzględnie usunąć poprzez ich nacięcie oraz doklejenie.

 

Przygotowanie produktu

Materiał jest produkowany w postaci gotowej do użycia.

 

Warunki atmosferyczne

Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: +5oC. Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 35oC. Materiał w stanie świeżym jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest odporny na deszcz.

 

Aplikacja produktu

Materiał nakłada się za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową (natrysk bezpowietrzny – airless).
W przypadku starych podłoży najlepszy efekt uzyskujemy poprzez wcieranie materiału szerokim pędzlem.
W przypadku aplikacji materiału natryskiem, wysokich temperatur aplikacji można rozcieńczyć materiał czystą wodą dodając 5-10% wody.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
od ok. 0,15 l/m2 do ok. 0,20 l/m2, zależnie od rodzaju  i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

 

OPAKOWANIA
Kanister 5 L.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
W temperaturze dodatniej, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych

– płyn jak farby wodorozcieńczalne, zaschnięte pozostałości i opakowania jak odpady domowe.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Zgodnie z przepisami ADR produkt w transporcie jest wyrobem bezpiecznym.

Baza dyspersja tworzywa sztucznego, dodatki sieciujące
Konsystencja płynna
Rozpuszczalniki brak
Gęstość ok. 1,02 g/cm3
Gęstość 1,02 kg/dm3
Środek czyszczący w stanie świeżym woda
Powłoka związana do aplikacji następnej warstwy po ok. 6 godzin (w temp. ok. 20oC, wilgotność względna ok. 60%). Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki +5oC do +25oC