Wodorozcieńczalny środek gruntujący do nasiąkliwych podłoży mineralnych Stauber Prim K

Stauber Prim K

STAUBER PRIM K to wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy impregnat oparty na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Wnikający do wnętrza porów w materiałach i po odparowaniu wody osadzający na powierzchni ich ścianek suchą pozostałość.

Szczególne właściwości produktu:

  • łatwy w nakładaniu
  • dobrze penetrujący
  • ekologiczny.

STAUBER PRIM K przeznaczony jest do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. W szczególności do podłoży wykonanych z gipsu, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, gazobetonu, cegły, a także chłonących tynków i innych materiałów porowatych wykazujących potrzebę gruntowania w celu:

  • polepszenia przyczepności, wydłużenia czasu otwartego i zmniejszenia zużycia jednostkowego kolejno nakładanego materiału
  • zmniejszenia i wyrównania wodochłonności podłoża
  • lekkiego wzmocnienia wytrzymałości powierzchni
  • usunięcia zjawisk pylenia i osypywania się (piaszczenia, kredowania) powierzchni
  • czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Do stosowania środka gruntującego STAUBER PRIM K nadają się podłoża mineralne (beton, mury z cegieł, tynki itp.) oraz płyty gipsowo-kartonowe. Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, równe, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Ewentualne procesy twardnienia i wiązania świeżo wbudowanych materiałów powinny być zakończone przed przystąpieniem do ich gruntowania.

Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć kurz, mchy, porosty, algi, źle związane lub zwietrzałe fragmenty podłoża oraz inne zabrudzenia i pozostałości (np. po olejach szalunkowych, powłokach malarskich itp.).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Materiał jest produkowany w zasadzie w postaci gotowej do użycia.

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić próbę skuteczności gruntowania. Polega na doświadczalnej ocenie wchłaniania wody przez zagruntowaną powierzchnię oraz stopnia jej połysku.

Zeszklona, błyszcząca powierzchnia oznacza „przegruntowanie” i oznacza potrzebę rozrzedzenia materiału. W zależności od wyniku dopuszcza się rozcieńczanie go wodą wodociągową, co najwyżej  do proporcji 1:1.

Zbytnia chłonność podłoża po gruntowaniu oznacza potrzebę zwiększenia ilości nakładanego impregnatu, aż  „do nasycenia” podłoża lub (w ostateczności) gruntowanie dwukrotne.

 

Aplikacja produktu

Materiał nakładać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Najlepszy efekt i możliwość kontroli jednorodności gruntowania daje ręczne wcieranie szerokim pędzlem. Ewentualne zabrudzenia starać się usuwać na bieżąco, w stanie świeżym.
Uwagi pomocnicze:

–   przy ręcznym nakładaniu materiału dolewać go sukcesywnie do otwartego naczynia roboczego

–   unikać zlewania pozostałości materiału po użyciu z powrotem do opakowania.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
od ok. 0,05 l/m2 do ok. 0,20 l/m2, zależnie od rodzaju i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

 

OPAKOWANIA
Kanister 5 L.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
W temperaturze dodatniej, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych

– płyn jak farby wodorozcieńczalne, zaschnięte pozostałości i opakowania jak odpady domowe.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Chronić przed dziećmi. Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. Nie wdychać natryskiwanego materiału. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Nie usuwać bezpośrednio do środowiska.

 

Baza zawiesina tworzywa sztucznego
Konsystencja płynna
Barwa bezbarwny
Gęstość ok. 1,02 g/cm3
Sposób nanoszenia malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie
Środek czyszczący w stanie świeżym woda
Czas całkowitego wyschnięcia od 2 do 8 godzin (w temp. ok. 20oC, wilgotność względna ok. 60%). Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki +5oC do +25oC