Koncentrat gruntujący i rozcieńczalnik na bazie krzemianowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Stauber Prim 111

Stauber Prim 111

STAUBER PRIM 111 to wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy koncentrat oparty na bazie wysokiej jakości krzemianowego szkła wodnego stabilizowanego dyspersją styrenowo-akrylową. Wnikający do wnętrza porów w materiałach, reagujący chemicznie z wypełniaczami kwarcowymi.

Szczególne właściwości produktu:

 • łatwy w nakładaniu
 • dobrze wnika w podłoże
 • koncentrat
 • wodorozcieńczalny
 • ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy.

STAUBER PRIM 111 przeznaczony jest do :

1. Do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych zawierających kruszywo kwarcowe.

W szczególności do podłoży z betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej i in., zapraw cementowych i cementowo-wapiennych (w tym tynków) i innych materiałów porowatych wewnątrz i na zewnątrz budynków, wymagających gruntowania w celu:

 • polepszenia przyczepności, wydłużenia czasu otwartego i zmniejszenia zużycia jednostkowego kolejno nakładanego materiału;
 • zmniejszenia i wyrównania wodochłonności podłoża;
 • wzmocnienia wytrzymałości powierzchni;
 • usunięcia pylenia i osypywania się (piaszczenia, kredowania) powierzchni;
 • jako ochrona przeciwodparzeniowa
 • czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Do rozcieńczania konsystencji farb i tynków silikatowych.

Podłoże

Do zastosowania środka gruntującego STAUBER PRIM 111 nadają się wyłącznie podłoża mineralne zawierające kwarc (beton, mury z cegieł, tynki itp.). Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, równe, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Ewentualne procesy twardnienia i wiązania świeżo wbudowanych materiałów powinny być zakończone przed przystąpieniem do ich gruntowania.

Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć kurz, mchy, porosty, algi, źle związane lub zwietrzałe fragmenty podłoża oraz inne zabrudzenia i pozostałości (np. po olejach szalunkowych, powłokach malarskich itp.).

 

Przygotowanie produktu

Jako rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych materiał jest gotowy do użycia.

Do gruntowania powinien być rozcieńczany wodą wodociągową w stosunku 2:1 (2 cz.koncentratu:1 cz.wody).

 

Aplikacja produktu

Materiał nakładać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Najlepszy efekt i możliwość kontroli jednorodności gruntowania daje ręczne wcieranie szerokim pędzlem.

Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) oraz przy silnym wietrze.

Ewentualne zabrudzenia usuwać na bieżąco, w stanie świeżym. Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenia. Materiał reaguje chemicznie ze szkłem, szkliwem, lakierami, metalami, klinkier, kamienie itp. pozostawiając nieusuwalne plamy.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
ok 100 do 300 ml/m² w zależności od rodzaju i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

 

OPAKOWANIA
Kanister 5 L.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji. Materiał rozcieńczony jest nietrwały.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych

– płyn jak farby wodorozcieńczalne, zaschnięte pozostałości i opakowania jak odpady domowe.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przechowywać i używać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłaniać oczy i skórę. Nie wdychać natryskiwanego materiału. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Nie usuwać bezpośrednio do środowiska.

 

Baza szkło wodne potasowe, dyspersja sterynowo-akrylowa, woda, dodatki
Konsystencja płynna
Barwa transparentno-biały
Gęstość ok. 1,00 g/cm3
Sposób nanoszenia malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie
Środek czyszczący w stanie świeżym woda
Czas całkowitego wyschnięcia od 8 do 12 godzin(w temp. ok. 20oC, wilgotność względna ok. 60%). Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 8°C do + 25°C