Stauber PCC RM

Zaprawa PCC/SPCC (cementowo-polimerowa) do wypełniania ubytków 5÷40 mm powierzchni betonowych. STAUBER PCC RM jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą, zawierającą wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2,0mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych.

Szczególne właściwości produktu:

  • wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz przyczepność do stali zbrojeniowej, istniejącego betonu oraz zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych poprzez zastosowanie warstwy sczepnej z materiału STAUBER PCC ZHK.
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie.

STAUBER PCC RM stosowany jest do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) powierzchnie przy zastosowaniu systemu naprawczego STAUBER PCC w przedziale grubości 5÷40mm oraz jako zaprawa wyrównująca powierzchnie wylewek betonowych i jastrychów cementowych jednowarstwowo w grubości powyżej 40mm przy ograniczeniu wody zarobowej w ilości 3,7 do 4,2 litra na worek 25 kg.

Zaprawę STAUBER PCC RM można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone.

Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Podłoże należy przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub mycie pod ciśnieniem. Wytrzymałość średnia podłoża na odrywanie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5Mpa, wartość pojedynczego pomiaru min. 1,0MPa. Bezpośrednio przed układaniem materiału nanieść na matowo-wilgotną powierzchnię podłoża warstwę sczepną z zaprawy STAUBER PCC ZHK.

 

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

 

Aplikacja produktu

Na podłoże z naniesioną świeżą warstwą sczepną STAUBER PCC ZHK nakładać materiał przy pomocy szpachli, kielni, pacy stalowej warstwą grubości 5÷40mm, starannie go zagęszczając. Jeżeli grubość warstwy nie będzie wystarczać do wypełnienia ubytku powierzchnię pozostawić zatartą na ostro pod nałożenie kolejnej warstwy sczepnej i reprofilacyjnej (nie wcześniej niż po 2 godzinach twardnienia). Powierzchnię ostateczną można zatrzeć na gładko lub wyfilcować (po około 1 godzinie), a jeżeli ma zostać pokryta warstwą wykończeniową szpachlówki drobnoziarnistej STAUBER PCC OF – pozostawić zatartą na ostro.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Wiązanie i wysychanie polega na hydratacji cementu i odparowaniu pozostałej części wody. W przeciętnych warunkach przyjmuje się potrzebny czas schnięcia w wymiarze 1 dnia na każdy 1mm grubości warstwy. Jest to wartość orientacyjna i odnosi się do mikroklimatu o temperaturze 20oC i 50% wilgotności względnej.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE

Ok. 1,9 kg/m2 na 1mm grubości warstwy.

 

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody Ok. 4,8 l na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy plastyczna
Gęstość nasypowa suchej zaprawy Ok. 1600 kg/m3
Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy Ok. 2100 kg/m3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy Ok. 2000 kg/m3
Przyczepność (wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,6 Mpa
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005) Klasa R2 (≥ 35 Mpa)
Moduł sprężystości 30 000 MPa
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) ≤ 0,20 kg/m-2h-0,5
Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,6 Mpa
Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005) spełnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki +5oC do +25oC
Czas obróbki w temp. 20oC Ok. 45 minut