Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych Stauber KM 10

Stauber KM 10

STAUBER KM 10 jest cienkowarstwową, mrozoodporną  zaprawą klejową do płytek ceramicznych

Szczególne właściwości produktu:

  • odporność na wpływy atmosferyczne i mróz, czasowo odporna na wilgoć
  • odpowiednia wytrzymałość mechaniczna, przyczepność, odporność na skurcz i odparzanie
  • odpowiednio długi czas otwarty
  • łatwa aplikacja i brak tendencji do spływania.

STAUBER KM 10 stosowany jest:

  • do cienkowarstwowego (grubość do 5 mm) przyklejania okładzin z płytek ceramicznych i mineralnych do podłoży mineralnych na powierzchniach pionowych i poziomych wewnątrz budynków oraz na powierzchniach pionowych na zewnątrz budynków
  • do szpachlowań wyrównujących podłoże w grubościach do 5 mm.

Podłoże

Pod zastosowanie zaprawy klejącej STAUBER KM 10 nadają się wyłącznie powierzchnie mineralne.

Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone.

Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem okładziny podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, stare powłoki, wymalowania, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupeł­nić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miej­sca uszkodzenia podłoża lub wykonać jastrych.

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania podłoża

Podłoże Obróbka wstępna Gruntowanie
Jastrych cementowy, beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny czyszczenie STAUBER PRIM K

STAUBER PRIM N

Podłoża o dużej chłonności, lekko pylące ale stabilne szlifowanie, odpylenie STAUBER PRIM 111 z wodą 1:1

STAUBER PRIM N

Tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe zmatowienie, odpylenie STAUBER PRIM K
STAUBER PRIM N
Podłoża drewniane i drewnopochodne, płyty OSB czyszczenie żywica epoksydowa posypana piaskiem kwarcowym

 

Przygotowanie produktu

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej (ok. 6,0 do 7,0 l/worek 25 kg) wsypać powoli materiał suchy mieszając całość przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Nie należy przygotowywać więcej kleju niż można wykorzy­stać w ciągu 2 godzin. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

 

Aplikacja produktu

Przygotowaną zaprawę STAUBER KM 10 należy nanosić pacą o zębach dostosowanych do wielkości płytek i żądanej grubości klejenia

Płytki układać i dociskać równomiernie, do uzyskania właściwego położenia. Należy dbać o dostatecznie dużą powierzchnię kontaktu kleju z płytką i podłożem (min. 60-70% powierzchni, a dla podłóg i powierzchni zewnętrznych 100%). Unikać pokrywania jednorazowo zbyt dużej powierzchni.

Resztki zaprawy zbierać z powierzchni okładziny za pomocą mokrej gąbki.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Czas twardnienia w warunkach normalnych (temperatura ok. 20oC i wilgotność względna ok. 50%)

–  po 36 godzinach powierzchnia jest odpowiednio twarda do prowadzenia prac związanych ze spoinowaniem

–  po 3 dniach powierzchnia nadaje się do ostrożnej eksploatacji

–  po 7 dniach powierzchnia nadaje się do pełnego obciążenia.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE

Ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Ostateczne zużycie materiału zależy od miejscowych warunków i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

 

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt drażniący – zawiera cement.  Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody ok. 6,0 – 7,0 l na worek 25 kg
Gęstość nasypowa suchej zaprawy ≤ 1,4 kg/dm3
Narzędzia robocze tradycyjne narzędzia – paca zębata, kielnia
Min./max grubość zaprawy 2,0/5,0 mm
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5oC do + 25oC
Czas obróbki w temp. 20oC > 120 min. *
Czas otwarty >. 20 min. *
Czas korekty > 10 min. *
Spływ < 0,5 mm
Czas sezonowania przed spoinowaniem ok. 36 godzin
Zawartość chromu (VI) w gotowej masie < 0,0002 %

*) czasy zależne od wilgotności i temperatury powietrza oraz rodzaju płytek i podłoża