STAUBER PCC OF

STAUBER PCC OF jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą, zawierającą wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych.

Szczególne właściwości produktu:

  • wysoka wytrzymałość na odrywanie oraz przyczepność do istniejącego betonu oraz zapraw reprofilacyjnych
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie.
KARTA
TECHNICZNA
KARTA
CHarakterystyki

STAUBER PCC OF stosowany jest do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych, betonu licowego do 5mm grubości w jednym procesie roboczym, szczególnie jako zaprawa wygładzająca powierzchnie wcześniej naprawiane przy zastosowaniu systemu naprawczego STAUBER PCC.

Zaprawę STAUBER PCC OF można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody Ok. 5,3 l na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy plastyczna
Gęstość nasypowa suchej zaprawy Ok. 1600 kg/m3
Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy Ok. 1900 kg/m3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy Ok. 1750 kg/m3
Przyczepność (wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,8 Mpa
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005) Klasa R2 (≥ 40 Mpa)
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) ≤ 0,15 kg/m-2h-0,5
Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,8 Mpa
Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005) spełnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Czas obróbki w temp. 20o C Ok. 45 minut

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone.

Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5Mpa. Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy obficie zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Podłoża bardzo chłonne zagruntować właściwym materiałem impregnującym np. STAUBER PRIM N.

 

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

 

Aplikacja produktu

Na przygotowane, świeżo zwilżone podłoże nakładać materiał przy pomocy pacy stalowej starannie wypełniając nierówności i pory metodą „szpachlowania drapanego”. Następnie, przestrzegając zasady „mokre w mokre”, nakładać kolejną warstwę materiału rozprowadzając go i dokładnie zagęszczając do uzyskania ostatecznej warstwy o grubości 1,5÷5mm. Powierzchnię ostateczną zatrzeć na gładko lub wyfilcować.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Wiązanie i wysychanie polega na hydratacji cementu i odparowaniu pozostałej części wody. W przeciętnych warunkach przyjmuje się potrzebny czas schnięcia w wymiarze 1 dnia na każdy 1mm grubości warstwy. Jest to wartość orientacyjna i odnosi się do mikroklimatu o temperaturze 20oC i 50% wilgotności względnej.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
Ok. 1,7 kg/m2 na 1mm grubości warstwy.

 

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.